بازدید از پروژه های مسکن مهر، مشارکتی و اقدام ملی شهر جدید پرند

مهندس غراوی عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های این شهر بازدید به عمل آوردند. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، صبح امروز پنج شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، مهندس غراوی عضو هئیت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به همراه دکتر وطن خواهی مدیرعامل و مهندس اسماعیل نسب [...]