آغاز طرح بخشودگی و تخفیف جرایم دیر کرد تعهدات در شهر جدید پرند به اطلاع عموم همشهریان محترم میرسد.
متقاضیان می توانند جهت بهره مندی از طرح مذکور به واحد امور مالی شرکت عمران پرند مراجعه نمایند .
همشهریان محترم به کانال رسمی شرکت عمران شهر جدید پرند جهت دریافت اخبار بروز و موثق بپیوندید.

آغاز طرح بخشودگی و تخفیف جرایم دیر کرد تعهدات در شهر جدید پرند به اطلاع عموم همشهریان محترم میرسد.
متقاضیان می توانند جهت بهره مندی از طرح مذکور به واحد امور مالی شرکت عمران پرند مراجعه نمایند .
همشهریان محترم به کانال رسمی شرکت عمران شهر جدید پرند جهت دریافت اخبار بروز و موثق بپیوندید.

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=16536
کد خبر
16536