مسابقه کشوری معماری شهرسازی طراحی تالار فرهنگی-اجتماعی شهر جدید پرند (City hall)

مسابقه :طراحی تالار شهر (مرکز فرهنگی اجتماعی شهر جدید پرند( City hall))
اهدا ف مسابقه : به مشارکت گرفتن نقطه نظرها ، دانش، تجربه وخلاقیت عموم معماران وشهرسازان ایرانی برای طراحی تالار اجتماعی فرهنگی شهر جدید پرند به عنوان مرکز تعاملات اجتماعی و ایجاد فضاهای انسان محور وتوجه به نقش شهر جدید پرند به عنوان نسل نوین شهرهای جدید ،پیش بینی فضاهای با قابلیت رویداد محوری ورویکرد( Eco smart design) وانطباق با ضوابط معماری وشهرسازی
سایت تالار اجتماعی فرهنگی شهر جدید پرندواقع در فاز ۶ بر بلوار مجهز با مساحتی بالغ بر ۳۵۹۴۶ متر مربع می باشد.
نحوه برگزاری مسابقه: دو مرحله ای
تاریخ تحویل مرحله اول مسابقه: ۲۹-۳۰ آبان ۹۸ (ارسال طرح به همراه فرم مشخصات)
تاریخ داوری مرحله اول واعلام اسامی برندگان: ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برگزاری نشست رسانه ای برندگان مرحله اول: ۱۵ آذر ۱۳۹۸
شروع مرحله دوم: ۱۶ آذر ۹۸
تحویل مرحله دوم: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
داوری مرحله دوم واعلام نتایج :اردیبهشت سال ۱۳۹۹
برگزاری نشست رسانه ای مرحله دوم :اردیبهشت ۱۳۹۹
هیئت داوران:
هیئت داوران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:
آقای فرهاد احمدی، آقای مهرداد ایروانیان، آقای محمد رضا حافظی، آقای شاهین حیدری، آقای رضا دانشمیر و خانم مهری دهبان (داور علی البدل)

شورای سیاستگذاری:

خانم دکتر داوودپور عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

آقای دکتر وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند

آقای مهندس صمیمی فر ،عضو هیات مدیره  شرکت عمران شهر جدیدپرند

کمیته  اجرایی:

ریاست کمیته اجرایی: آقای مهندس صمیمی فر، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند

خانم مهندس اویسی معاون مسکن وشهرسازی شرکت عمران شهر جدید پرند

خانم مهندس زنده دل ،کارشناس معماری و  شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پرند

آقای مهندس قزوینی ،کارشناس معماری و  شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پرند

آقای مهندس قسمتی ، مدیر روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل فراخوان

دانلود فایل  PowerPoint فراخوان

دانلود اسناد شماره 1

دانلود فایل شماره 2

جهت آگاهی از اطلاعات روز به جمع ما بپیوندید.    https://t.me/parandomran

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=17869
کد خبر
17869