پروژه مسکن مشارکتی محله جوان

پروژه مسکن مشارکتی محله جوان

اراضی مورد نظر در ضلع شمالی محور مجهز 80 متری و تقریباً درمیانه های غربی شهر واقع شده است. مساحت اراضی معادل 88 هکتار می‌باشد. اراضی مذکور در پهنه مسکونی با تراکم ساختمانی کم تراکم واقع شده است که به صورت یک محله احداث خواهد شد. این محله از چهار زیر محله تشکیل شده است. این محله دارای خدمات فرهنگی مذهبی درمانی تجاری و فضای سبز و پارک می باشد. که از طریق جذب سرمایه گذار به صورت مشارکتی ساخته خواهد شد.

توضیحات پروژه

پروژه مسکن مشارکتی محله جوان

اراضی مورد نظر در ضلع شمالی محور مجهز 80 متری و تقریباً درمیانه های غربی شهر واقع شده است. مساحت اراضی معادل 88 هکتار می‌باشد. اراضی مذکور در پهنه مسکونی با تراکم ساختمانی کم تراکم واقع شده است که به صورت یک محله احداث خواهد شد. این محله از چهار زیر محله تشکیل شده است. این محله دارای خدمات فرهنگی مذهبی درمانی تجاری و فضای سبز و پارک می باشد. که از طریق جذب سرمایه گذار به صورت مشارکتی ساخته خواهد شد.

نام محله کاربری  موقعیت تعداد واحد مساحت(مترمربع)
باران مسکونی فاز5 818 97000
بهاران مسکونی فاز5 767 92000
گلستان مسکونی فاز5 1007 122000
بوستان مسکونی فاز5 888 112000

کلیه ضوابط احداث بنادر تراکم ساختمانی کم طرح جامع به شرح ذیل در طراحی رعایت شده است:

  1. حداقل مساحت قطعات تفکیکی در این محدوده 200 مترمربع تعیین می­گردد. تفکیک قطعات کمتر از این مساحت ممنوع است.
  2. حدنصاب فوق برای تفکیک­های جدید الزامی است. قطعه زمین­های با مساحت کمتر از 200مترمربع که تا زمان تصویب طرح جامع با تایید مراجع قانونی تفکیک شده­ باشند، از اعتبار قانونی برخوردار است.
  3. تفکیک اراضی باید با در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای مربوط به اصلاح گذرها انجام گیرد.
  4. حد نصاب تفکیک قطعات با رعایت میزان عقب­نشینی در برهای اصلاحی محاسبه می­گردد.
  5. – حداکثر سطح اشغال بنا دراین پهنه 50 درصد تعیین می­گردد.
  6. حداکثر تراکم ساختمانی در این منطقه تا 100 درصد تعیین می شود.
  7. حداقل میزان فضای باز به ازای هرواحد مسکونی برابر با 30 مترمربع می باشد.
  8. حداکثر تعداد طبقات 2 طبقه مسکونی روی پیلوت و یا 3 طبقه مسکونی روی زیرزمین می­باشد و در هر طبقه احداث یک واحد مسکونی مجاز می­باشد.