عملیات اجرایی پروژه مترو ی پرند

آنچه که باید درباره متروی پرند بدانیم:

متروی پرند به طول ۵/۱۷ کیلومتر،شامل ۳ قطعه به شرح ذیل می باشد.

۱.از فرودگاه امام خمینی تا ابتدای جاده ساوه.

۲.ازجاده ساوه تا ابتدای بزرگراه ساوه.

۳.ازبزرگراه ساوه تا پرند.

در این پروژه ۷ پل به شرح  ذیل وجود دارد .

۱.بر روی بزرگراه ساوه به دهانه ۱۴۰ متر.

۲. بر روی جاده قدیم ساوه به دهانه ۱۰۵ متر.

۳. ما بین اتوبان ساوه و جاده قدیم ساوه ۳دهانه پل از ۲۵ متر تا ۱۵ متر.

۴. جهت تردد ماشین برای فضای سبز فرودگاه ۲ دهانه پل به طول ۱۵ متر احداث گردیده است.

توضیحات پروژه

آنچه که باید درباره متروی پرند بدانیم:

متروی پرند به طول ۵/۱۷ کیلومتر،شامل ۳ قطعه به شرح ذیل می باشد.

۱.از فرودگاه امام خمینی تا ابتدای جاده ساوه.

۲.ازجاده ساوه تا ابتدای بزرگراه ساوه.

۳.ازبزرگراه ساوه تا پرند.

در این پروژه ۷ پل به شرح  ذیل وجود دارد .

۱.بر روی بزرگراه ساوه به دهانه ۱۴۰ متر.

۲. بر روی جاده قدیم ساوه به دهانه ۱۰۵ متر.

۳. ما بین اتوبان ساوه و جاده قدیم ساوه ۳دهانه پل از ۲۵ متر تا ۱۵ متر.

۴. جهت تردد ماشین برای فضای سبز فرودگاه ۲ دهانه پل به طول ۱۵ متر احداث گردیده است.

این مسیر نیز دارای دو زیر گذر بتنی نیز می باشد.

زیرگذرشماره ۱ درحوالی دانشگاه آزاد پرند به طول ۲۰۰متر.

زیرگذر شماره۲ نزدیک به فرودگاه امام خمینی به طول ۱۰۰۵ متر می باشد.

هم اکنون طرح مذکور ۷۰٪ پیشرفت فیزیکی داشته که شرکت عمران شهر جدید پرند و سازمانهای مربوطه تمام توان خود را برای اتمام آن به کار گرفته اند .

بهره برداری از این طرح می تواند ، تسهیل در رفت و آمد شهروندان از پرند به تهران و بالعکس،صرفه جویی در وقت شهروندان،ترغیب شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کمک به جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، در حد قابل توجهی مفید و موثر باشد.

عملیات اجرایی پروژه مترو ی پرند