محسن وطن خواهی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

محسن وطن خواهی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شهر جدید پرند است.

شماره تماس: 02156790059 

مشاهده پروفایل

سید مهدی اسماعیل نسب

عضو هیئت مدیره

سید مهدی اسماعیل نسب عضو عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

شماره تماس: ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۲

مشاهده پروفایل

علی نعمت چهاردولی

عضو هیئت مدیره

علی نعمت چهاردولی عضو عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

شماره تماس: 02156790033

مشاهده پروفایل

محمد مراد مانگشتی

عضو هیئت مدیره

محمد مراد مانگشتی عضو عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

شماره تماس: 02156790036  – داخلی 134

مشاهده پروفایل

پدرام صمیمی فر

عضو هیئت مدیره

پدرام صمیمی فر عضو عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

شماره تماس: 02156790033

مشاهده پروفایل