بهزاد شاکرمی

مشاور مدیر عامل و سرپرست اداره حراست

شماره تماس: ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 281
ایمیل سازمانی: —–

رضا لطفی مرزناکی

ذیحساب و رئیس اداره مالی

شماره تماس:  ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 267

ایمیل سازمانی: r.lotfi@ntdc.ir

محمد نجاری

مسئول روابط عمومی

شماره تماس: 02156790034 داخلی 234
ایمیل سازمانی: -----

فرشید بهمن

رئیس اداره بودجه و درآمد و

رئیس اداره پیمان و مشارکت

شماره تماس:   ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 212

ایمیل سازمانی: f.bahman@ntdc.ir

سرکار خانم کربلایی زاده

سرپرست فناوری اطلاعات

شماره تماس:  ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 255
ایمیل سازمانی: a.karbalaeizadeh@ntdc.ir

مهران خیری نتاج فیروزجاه

سرپرست خدمات شهری

شماره تماس: 5800-02156945700
ایمیل سازمانی: m.kheyri@ntdc.ir

غلامحسین شجاع

رئیس اداره فنی و اجرایی

شماره تماس: ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 242

ایمیل سازمانی: gh.shoja@ntdc.ir

محمود اسماعیلی

رئیس اداره  اداری و پشتیبانی

شماره تماس: 8-02156790036 داخلی 215
ایمیل سازمانی: m.esmaeili@ntdc.ir

بهزاد فاخری

مدیر کنترل پروژه

شماره تماس:   ۸- ۰۲۱۵۶۷۹۰۰۳۶ داخلی 240

ایمیل سازمانی: b.fakheri@ntdc.ir

ایرج شهیدی

رئیس اداره مسکن مهر

شماره تماس: 20-02157413401  داخلی 401-415      ایمیل سازمانی: i.shahidi@ntdc.ir