اطلاعیه

شرکت عمران شهر جدید پرند حسب دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مساعدت حداکثری جهت رفع مشکل متقاضیان تعاونی مسکن هواپیمایی شیده در نظر دارد ضمن ورود مستقیم به پروژه ، راه‌حل مربوطه را به مجمع عمومی خود و به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید. از آنجاکه پس از گذشت چندین ماه هیأت مدیره انتصابی نتوانستند اطلاعات دقیقی از میزان تعهدات ، اقدامات انجام شده و … را به شرکت عمران ارائه نمایند و از آنجاکه مهلت قانونی اختیارات هیأت انتصابی نیز به پایان رسیده است ، این شرکت در نظر دارد اطلاعات و مشخصات کامل ذینفعان را از طریق مراجعه به کارگزاری اقدام ملی مسکن واقع در بوستان مشاهیر (فاز 4 ضلع شمالی پارک) فراهم نماید.

بر این اساس کلیه خریداران تعاونی مسکن شیده از روز شنبه مورخ 1400/04/05 با در دست داشتن مدارک مثبته پروژه به کارگزاری اقدام ملی مسکن مراجعه نمایند.

شرکت عمران شهر جدید پرند

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=19794
کد خبر
19794