قابل توجه مالکان مسکن مهر

احتراما با توجه به مشخص شدن قیمت عرصه پروژه های جدول ذیـل و شرایط زمانی محدود خرید، (برابر ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری) جهت اطلاع از قیمت عرصه واحد خود و خرید و ملکی نمودن آن به سامانـه خدمات الکترونیکی مسکن مهر پرند به آدرس الکترونیک: https://e-parand.ir/ مراجعه نموده و از مراجعه حضوری اکیدا خودداری نمائید.

 

 

دانلود جدول شماره یک

دانلود جدول شماره دو

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=19205
کد خبر
19205