جلسه مشترک با بانک

جلسه مشترک شرکت عمران وبانک مسکن
🔸این جلسه با حضور مانگشتی عضو هیئت مدیره شرکت عمران ، حنفی رییس اعتبارات بانک مسکن شعبه پرند وکارشناسان مربوطه در محل شرکت عمران برگزار شد؛ دراین جلسه به موضو عات زیر پرداخته شد.

🔶جلسه مشترک شرکت عمران وبانک مسکن
🔸این جلسه با حضور مانگشتی عضو هیئت مدیره شرکت عمران ، حنفی رییس اعتبارات بانک مسکن شعبه پرند وکارشناسان مربوطه در محل شرکت عمران برگزار شد؛ دراین جلسه به موضو عات زیر پرداخته شد.
🔹بررسی مشکلات مربوط به فروش اقساطی .
🔹بررسی مشکلات کارگزاری مسکن مهر .
🔹حل موضوع پروانه واحد های مسکن مهر.
🔹 جابجایی افراد خوش حساب با افراد بد حساب .
🔹حذف واحدهای افرادی که واحد آنها آماده و متقاضی نسبت به تحویل واحد خود اقدام نکرده است.

جهت آگاهی از اطلاعات روز به جمع ما بپیوندید.    https://t.me/parandomran

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=17499
کد خبر
17499