به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند پیرو توافقنامه فی مابین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و شرکت عمران به مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال، جهت تکمیل شبکه و روشنایی برق پروژه ها و معابر فازهای مسکن مهر و تامین منابع مالی به صورت نقدی، شرکت توزیع برق نسبت به تامین خدمات شبکه و انشعابات برق مسکن مهر و روشنایی معابر اقدام نمود.

در همین راستا امروز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹، تعداد ۴۰ تیم عملیاتی برای تامین روشنایی معابر اصلی شهر اقدام کردند. با اقدام امروز بخش عمده معابر اصلی شهر در فازهای مسکن مهر روشن میشود.

پیرو همین توافقنامه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران متعهد شده است تا پایان دی ماه ۱۳۹۹ کل پروژه های مسکن مهر را تامین خدمات نماید.

 

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=18998
کد خبر
18998