بررسی عملکرد فرهنگی/ اجتماعی شرکت عمران شهر جدید پرنددر حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی صورت پذیرفت؛

به گزارش روابط عمومی صبح روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه ای در خصوص بررسی عملکرد این شرکت در امور فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با مردم و همچنین در تمام زمینه های توسعه شهری با حضور سرکار خانم صفری مشاور محترم وزیر راه و شهرسازی، دکتر وطن خواهی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند و همچنین مدیران مربوطه در محل شرکت عمران شهر جدید پرند برگزار شد.

در این جلسه مسائل مربوط به امور بانوان مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهاداتی در خصوص حضور بانوان در تمامی عرصه های فرهنگی و اجتماعی مطرح شد.

در پایان جلسه حضار بصورت میدانی از بوستان های مشاهیر و مادر و کودک، پروژه های طرح اقدام ملی مسکن، ۸۸ هکتاری، سابیر بین الملل، رهدشت پیام و همچنین آب شیرین کن بازدید نمودند.

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=18940
کد خبر
18940