اعلامیه مرحله دوم مسابقه طراحی معماری تالار فرهنگی-اجتماعی شهر جدید پرند

اطلاعیه شماره 3

اعلامیه مرحله دوم مسابقه طراحی معماری تالار فرهنگی-اجتماعی شهر جدید پرند
مهلت ارائه و ارسال آثار مرحله دوم مسابقه : 25 فروردین 1399

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم راه یافته به مرحله دوم مسابقه طراحی معماری تالار فرهنگی-اجتماعی شهر جدید پرند میرساند در خصوص ارسال مدارک و مستندات مرحله دوم مسابقه، شرایط قید شده در ذیل لازم الاجرا و ضروری میباشد:
– ضروریست طراحان ده طرح منتخب مجدداً فراخوان را مطالعه و موارد ذکر شده در فراخوان را رعایت کنند. بویژه رعایت دقیق تر موارد: الف) 20 درصد سطح اشغال ب) احداث حداکثر 3 طبقه روی زمین ج) قابلیت احداث و اجرا در 2 مرحله.
– برای مرحله دوم مسابقه حداکثر هفت شیت 70*100(cm) به دبیرخانه با موارد خواسته شده در ذیل ارسال گردد:
1. شیت یک: نقشه سایت پلان با مقیاس 500/1 به همراه کدگذاری ارتفاعی، معرفی مسیرهای دسترسی پیاده، سواره، پارکینگ ها و دیاگرام های لازم.
2. شیت های دو و سه: نقشه های پارکینگ، طبقه همکف و طبقات با مقیاس 300/1 و یا 400/1 به همراه اندازه گذاری، کد های ارتفاعی طبقات، پلان مبلمان و راهنمای نقشه (نام گذاری فضاها)، ستون گذاری و آکس بندی و در صورت داشتن سازه خاص تعیین نوع سازه به صورت شماتیک و یا با دیاگرام مربوطه.
3. شیت های چهار و پنج: نماها و مقاطع با مقیاس 300/1 و یا 400/1 به همراه کدهای ارتفاعی سایت و طبقات و معرفی مصالح نما.
4. شیت های شش و هفت: احجام طرح و تصاویر سه بعدی (داخلی و خارجی).
تذکر: در مرحله دوم کارفرما خواهان نقشه هائیست که به فاز یک نزدیک تر باشند.

جهت آگاهی از اطلاعات روز به جمع ما بپیوندید.    https://t.me/parandomran

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=18054
کد خبر
18054