شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، حسب  مصوبات  نهمین  جلسه هیات مدیره  مورخ 18/04/1398 در نظر دارد؛

تعدادی جایگاه تبلیغاتی را از طریق فراخوان عمومی بصورت اجاره یکساله به افراد حقیقی یا حقوقی واجدشرایط که دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند، واگذار نماید:

شرکت عمران  شهر جدید  پرند ، حسب  مصوبات  نهمین  جلسه هیات مدیره  مورخ 18/04/1398 در نظر دارد؛

تعدادی جایگاه تبلیغاتی را از طریق فراخوان عمومی بصورت اجاره یکساله به افراد حقیقی یا حقوقی واجدشرایط که دارای مجوز فعالیت در زمینه تبلیغات محیطی می باشند، واگذار نماید:

ردیف نوع تعداد ابعاد مبلغ پایه (ریال ) مبلغ تضمین (ریال)
1 داربستی 158 3*2 250,000,000 50,000,000
2 وینچی 150 2.8*1.2

 

نوع و تضمین شرکت در فراخوان : ارائه ضمانتنامه بانکی(معادل پنج درصد قیمت پایه) به نفع شرکت عمران شهر جدید پرند و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره 4001037907145729 (شماره شبا 710100004001037907145729IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید پرند قابل پرداخت در کلیه بانکها از طریق سیستم سانتا و پایا.

شناسه ملی شرکت عمران: 10100099398 –کدپستی: 3761315917 –شماره ثبت: 784 کداقتصادی: 411145699878

ضمانتنامه باید بنام فرد یا افراد یا شرکتی که در فراخوان شرکت می نمایند صادر گردد.

مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات و محل آن بشرح ذیل می‌باشد :

الف-مهلت شرکت در فراخوان و تحویل پیشنهادات:  از تاریخ  22/04/1398 لغایت پایان وقت اداری 05/05/1398 (رأس ساعت 16).

ب – محل تحویل پیشنهادات  : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند

ج- تاریخ  بازگشایی پیشنهادات  یکشنبه 6 مرداد 1398، راس ساعت 10 صبح (سالن اجتماعات شرکت عمران پرند)

متقاضیان جهت دریافت اسناد فراخوان می توانند به آدرس : کیلومتر30 آزاد راه( تهران ساوه )شهر جدید پرند انتهای خیابان خورشید ، شرکت عمران شهر جدید پرند – اداره املاک و حقوقی و یا وب سایت شرکت عمران به آدرس ذیل مراجعه نمایند:www.parand.ntdc.ir

تلفن تماس  :8-56790036 -021داخلی: 209 و 210          56795580 021   

* مدت بهره برداری یک سال شمسی می باشد . 

** پرداخت معادل 10% کل مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت قبل از انعقاد قرارداد الزامی میباشد.

***اشخاص حقیقی یا حقوقی که به شرکت عمران بدهکار باشند حق شرکت در فراخوان را نخواهند داشت.

 

قانون (منع مداخله صاحب منصبان دولتی – وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 1337) جاریست.

لینک کوتاه نوشته
https://parand.ntdc.ir/?p=17391
کد خبر
17391